Projectontwikkeling

 • Advisering bij verwerving van locaties;
 • Inventariseren van ruimtelijke randvoorwaarden;
 • Inventariseren van bebouwingsmogelijkheden;
 • Opstellen van haalbaarheidsanalyse;
 • Opstellen van exploitatieopstellingen;
 • Contacten met overheden, architecten, makelaars o.d.;
 • Managen van het gehele ontwikkelingstraject van “kavel tot sleutel”;
 • Vervaardigen van bestek en/of technische omschrijving;
 • Vervaardigen van complete verkoopbrochures, inclusief de opmaak van verkoopteksten, artist impressies en bijbehorend tekenwerk.

Calculatie & (ver)bouwkosten

 • Opstellen van budget ramingen van bouwkosten;
 • Opstellen element ramingen /begrotingen;
 • Opstellen van gespecificeerde calculaties t.b.v. aanbestedingen o.d.;
 • Screening van bouwkosten;
 • Opstellen meerjaren onderhoudplannen voor bijvoorbeeld vastgoedbeheerders /VVE;
 • Kostenadvies en begeleiding tijdens ontwikkelings- en bouwproces;
 • Geldt voor zowel woning- en uitiliteitsbouw, alsmede grootschalige projecten.

Bouwkundig advies

 • Managen van het bouwproces tijdens voorbereiding en uitvoering;
 • Bijwonen van bouwvergaderingen c.q. verslaglegging;
 • Opstart en begeleiding van splitsing in appartementsrechten;
 • Initiëren en begeleiden van Verenigingen Van Eigenaren;
 • Adviezen met betrekking tot bouwkundige alternatieven/bezuinigingen.

Voldoende know how en expertise
om u van dienst te zijn."

- Martin Trapman

Over ons

Procabo B.V. is in 2008 van start gegaan met het aanbieden van adviesdiensten op het gebied van Projectontwikkeling, Calculatie van (ver) bouwkosten en Bouwkundige adviezen.

Veel ervaring op het gebied van projectontwikkeling en calculatie is opgedaan bij diverse werkgevers. Nu inmiddels al weer 10 jaar als zelfstandige werkzaam, dit met veel plezier. Procabo B.V. is werkzaam voor diverse aannemingsbedrijven, projectontwikkelaars, woningcorporaties, architecten, kerkgenootschappen en particulieren.

Procabo B.V. brengt zaken in beweging...
daar kunt u op(mee) rekenen.

- Martin Trapman

" Wij komen graag bij u langs
voor een persoonlijk gesprek. "

Contact

Schapedrift 26
3371 HE
Hardinxveld-Giessendam

T. 06 13 98 71 27
E. info@procabo.nl

Stel een vraag

Versturen
Privacy statement

©procabo b.v.