Privacystatement Procabo B.V.   

Versie 01-07-2018

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing, wat betekent dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De AVG versterkt de positie van betrokkenen (de mensen van wie gegevens worden verstrekt).

Door Procabo B.V. zal de toepassing van de AVG blijken uit:

Bewustwording:

  • Procabo B.V. zal er voor zorgdragen dat personen binnen deze organisatie op de hoogte zijn van de nieuwe privacyregels. Binnen de bedrijfsprocessen en levering van diensten zal gestreefd worden, waar van toepassing, aan de richtlijnen van de AVG te voldoen

Recht van betrokkene:

  • Bij opdrachtverstrekking c.q. uitvoering van uw opdracht aan Procabo B.V. zullen wij u per project vragen of wij uw naam-adresgegevens als opdrachtgever aan derden mogen verstrekken.
  • Bij de opdrachtverstrekking c.q. uitvoering van uw opdracht aan Procabo B.V. zullen wij u vragen of door u, en/of namens u, verstrekte en/of vervaardigde tekeningen, rapporten e.d. aan derden ter informatie c.q. ter verwerking beschikbaar mogen worden gesteld. Het betreft hier alleen een verstrekking aan partijen ter zake ( bijvoorbeeld t.b.v. offerteaanvragen o.d.).
  • Middels brief en/of e-mailbericht zal opdrachtgever dit bevestigen aan Procabo B.V.

Overzicht van verwerkingen:

  • Procabo B.V. zal alleen naam en adresgegevens, beslist geen verdere persoonsgegevens, hanteren voor verwerking in correspondentie c.q. ten behoeve van administratieve doeleinden.

DATA-bescherming:

  • Voor wat betreft DATA verstrekking via de website van Procabo B.V. zal gebruik worden gemaakt van een beschermde omgeving (HTTPS/SSL-certificaat).
  • De gegevens die worden verstrekt en verwerkt worden in een veilige omgeving opgeslagen, betreffende gegevens zullen ook niet langer worden bewaart dan strikt nodig.
  • Er zal door Procabo B.V. niet onnodig gebruik van uw gegevens worden gemaakt voor bijvoorbeeld de toezending van nieuwsbrieven o.d. 
Privacy statement

©procabo b.v.